Wiadomo, że żadna budowa nie może obejść się bez użycia dźwigu. Usługi dźwigiem stają się koniecznością. Na budowie można wykorzystać na przykład żurawie wieżowe. Są to dźwigi składające się z pionowego masztu, który jest montowany na stacjonarnym lub jezdnym podwoziu. Żuraw wieżowy ma przede wszystkim podnosić ładunki. To jest jego główne zadanie. Wszystko dzieje się za pomocą lin, które wydostają się z wysięgnika.

dzwigJeśli chodzi o żurawie szybko montujące to tutaj ładunki podnoszone są na haku, który jest opuszczany na linie. Konstrukcja umożliwia tutaj szybkie przygotowanie do pracy. Nie trzeba także używać żadnych innych urządzeń aby obsługiwać dźwig. Jeśli chcemy dopuścić do eksploatacji urządzenie to wcześniej musimy zgłosić je do Urzędu Dozoru Technicznego. Urząd na pewno przed wydaniem decyzji będzie chciał sprawdzić urządzenie oraz kompletność dokumentów. Przeprowadzone zostanie także badanie odbiorcze.
Urządzenie musi być oczywiście odpowiednio zamontowane oraz sprawne technicznie. Wszelkiego rodzaju żurawie podlegają dozorowi technicznemu. Muszą być one także eksploatowane zgodnie z jego przeznaczeniem. Urządzenie musi być zaopatrzone w instrukcję obsługi, która opracowana zostanie na podstawie wszelkiego rodzaju instrukcji dostępnych wcześniej. Trzeba oczywiście zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzeń. Aby tak się mogło stać to oczywiście należy odpowiednio konserwować żurawia. Wszystko musi się dziać zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Eksploatujący koniecznie musi prowadzić dziennik konserwacji. W dzienniku tym muszą być zapisane wszelkie czynności.

Pomiary rezystancji izolacji musi być przeprowadzone co najmniej raz w roku. Szczególnie jeśli chodzi o urządzenia, które użytkowane są w pomieszczeniach oraz strefach, które są zagrożone wybuchem. Dotyczy to także urządzeń, które są użytkowane na otwartych pomieszczeniach. Trzeba także przeprowadzać pomiary rezystencji uziemień roboczych.