Każda osoba fizyczna lub prawna, która jest podatnikiem VAT oraz przewozić towary w krajach unii europejskiej musi zgłaszać deklaracją Intrastat. Jest to zgłoszenie dotyczące badań statystycznych. Nie wypełnianie tych zgłoszeń grozi nam negatywnymi konsekwencjami. Dlatego jeśli jesteśmy przedsiębiorca i działamy na terenie Unii Europejskiej musimy pamiętać o tej deklaracji.

Szczegółowe progi w deklaracji Intrastat

intrastat deklaracjaJeśli chodzi o Intrastat deklaracja jest obowiązkowa. Należy ją wypełnić zarówno w kraju przewozu oraz wywozu towarów. Intrastat to nic innego jak system gromadzenie danych poprzez zbieranie informacji statystycznych dotyczących wyborów oraz Przewozów towarów w granicach kraju w Unii Europejskiej. Jeśli dany towar jest wywożony z kraju Unii Europejskiej poza jej granice taką deklarację należy również wypełnić. Wszystkie te dane są gromadzone w celu dostarczenia informacji o obrocie towarami handlowymi pomiędzy krajami Unii Europejskiej. W każdej deklaracji mamy wyszczególnione progi, które musimy szczegółowo opisać. Każdą deklarację trzeba dokonać nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprawozdawczym. Zatem do składania takiej deklaracji są zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy zajmujący się przewożeniem towarów.

Główny Urząd Statystyczny od maja 2014 roku wprowadził w Polsce tak zwaną deklarację Intrastat. Jest to zgłoszenie dotyczące Przewozów towarów oraz przedmiotów na terenie Unii Europejskiej. Taką deklarację sporządza się w dwóch egzemplarzach dla kraju, z którego wywożone są towary oraz dla kraju, do którego towary przyjadą. Wypełniania formularza wcale nie jest trudne, i można pobrać sobie instrukcje. Przedsiębiorcy nie mogą zapominać o wypełnieniu tej deklaracji ponieważ grozi im kara grzywny za nie terminowe zgłaszanie deklaracji.