Szafy rozdzielcze to zespół zgrupowanych urządzeń elektromagnetycznych za pomocą połączeń elektrycznych elementami i osłonami służącymi do rozdziału energii elektrycznej. Jednym z przykładów szafy rozdzielcze są rozdzielnice niskiego napięcia. Rozdzielnice niskiego napięcia dzielimy na rozdzielnice tablicowe i skrzynkowe.

Szafy rozdzielcze i inne urządzenia elektryczne

 

szafa rozdzielczaStosujemy je w zależności od miejsca wykorzystania oraz natężenia prądu. Kolejnym przykładem są rozdzielnice średniego napięcia. Rozdzielnice średniego napięcia budowane są na napięcia znamionowe od 6 do 40,5 kV. Rozdzielnice średniego napięcia dzielimy ze względu na rodzaj izolacji. Wykorzystujemy w nich izolację powietrzną, gazową lub żywiczną.
Współczesne rozdzielnice średniego napięcia to urządzenia cechujące się wysoką niezawodnością, długim czasem eksploatacji, bardzo łatwym dostępem do urządzeń i aparatów wewnątrz przedziałów oraz wysoką odpornością na korozję. Stacje transformatorowe to stacje elektromagnetyczne w których rozdzielenie energii następuje przy różnych poziomach napięć.

Są one wyposażone w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na prąd stały i odwrotnie. W skład stacji transformatorowych wchodzą: transformatory, rozdzielnice średniego napięcia oraz rozdzielnice niskiego napięcia.