Rzepak jest najpopularniejszą roślina oleistą w Polsce. Jego uprawa jest trudna i wymagająca. Na jego kondycje wpływa szereg czynników, jak na przykład jakość gleby czy odpowiednie nawożenie. Wszystko to pociąga za sobą wysokie koszty uprawy i ogólnej pielęgnacji.

 Jak uchronić przed suchą zgnilizna kapustnych?

sucha zgnilizna kapustnych zwalczanieRzepak ozimy narażony jest na wiele chorób. Należy do nich między innymi: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych. Nie można zapomnieć tej, która nosi nazwę sucha zgnilizna kapustnych zwalczanie której nie jest, niestety, proste. Po pierwsze, jest najgroźniejsza chorobą tej rośliny. Po drugie zaś, jest to grzyb, który może wystąpić na rożnych jej częściach. Z kolei jej objawami są widoczne gołym okiem plamy. Stany chorobowe tego typu powodują częste opady deszczu oraz rożnego rodzaju szkodniki. Można je jednak zwalczyć, a nawet trzeba. Jeśli w porę nie przeprowadzi się zabiegu chemicznej ochrony, to porażony rzepak raczej nie przetrwa okresu zimowego spoczynku. Nawet jeśli rośliny przeżyją, to wydadzą nasiona zainfekowane grzybami. Wobec tego należy zastosować bowiem odpowiedni środek chemiczny. Są to preparaty triazolowe. Ponadto oprysk wykonuje się zazwyczaj począwszy od fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 14) do fazy 8. liścia (BBCH 18). O momencie wykonania go decyduje sytuacja fitosanitarna plantacji, a także informacje o zagrożeniu chorobą dostarczane w komunikatach SPEC opracowywanych przez Instytut Ochrony Roślin. Preparaty różnią się nie tylko składem chemicznym (zawierają jedną lub dwie substancje czynne), lecz także działaniem. Wykorzystywanymi do ochrony przed chorobami i jednocześnie wykazującymi właściwości regulujące pokrój roślin rzepaku jesienią, są substancje czynne: protiokonazol, tebukonazol, na których oparty jest fungicyd Tilmor 240 EC.

W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chorób wykorzystywać można mieszaniny tebukonazolu z innymi substancjami czynnymi, np. gotowe mieszaniny fabryczne tebukonazolu z difenokonazolem, paklobutrazolem lub protiokonazolem. jeśli chodzi o Fungicydy odznaczające się dodatkowym działaniem modyfikującym należy stosować, jeśli zachodzi obawa wyniesienia wierzchołków pędów na wysokość 8-10 cm nad powierzchnię pola.