Każdy proces przemysłowy wymaga odpowiedniego nadzoru. Kontrola ta jest realizowana przy pomocy różnego rodzaju czujników, które mierzą parametry zachodzącego procesu i przesyłają je do jednostki centralnej. Jednostka centralna może działać automatycznie w oparciu o zaprogramowany przez człowieka algorytm lub manualnie.

Pomiary i kontrola procesami nadrzędnymi

aparatura kontrolno pomiarowaPrzy pracy manualnej decyzje o danych działaniach podejmuje człowiek, który reguluje przebieg procesu. Zarówno jedna jak i druga metoda działania wymaga precyzyjnych informacji o stanie poszczególnych maszyn oraz warunków w których zachodzi dana czynność. W związku z tym oprócz czujników z zakładach stosuje się dodatkowe narzędzia diagnostyczne, które całościowo można skategoryzować jako aparatura kontrolno pomiarowa. Sprzęt ten jest niezbędny w celu utrzymania stałych warunków zachodzącego procesu a także powtarzalności wytwarzanych produktów. Wszelkie te aspekty sprawiają, że oprócz aparatury kontrolno pomiarowej w zakładach przemysłowych często znajdują zastosowanie rozwiązania z zakresu automatyki. Oba te zagadnienia wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Systemy automatyki nie mogą działać bez precyzyjnych informacji, które dostarcza aparatura kontrolno pomiarowa, z kolei dane pomiarowe nie były by potrzebne bez urządzeń wykonawczych, które je wykorzystują. W związku z tym producenci czujników pomiarowych często w swojej ofercie mają również inne elementy z zakresu pomiarów oraz wykonywania procesów technologicznych takie jak na przykład sterowniki programowalne.

Producenci często dostarczają kompleksowe układy z zakresu pomiaru procesów oraz kontroli i nadzoru. Wszystko to sprawia, że użytkownik końcowy otrzymuje cały system umożliwiający zarówno mierzenie jak i kontrolowanie zachodzących procesów. Jest to sytuacja korzystna ze względu na integrację poszczególnych elementów systemu między sobą.