Instalacja hydrantowa to jeden z najważniejszych elementów, warunkujący skuteczny przebieg akcji gaśniczej. Dlatego wszystkie hydranty, zarówno te wewnętrzne, jak i te zamontowane na zewnątrz, muszą przechodzić okresowy przegląd. Tylko w ten sposób możliwe stanie się zadbanie o ich sprawność, koniecznie wymaganą podczas podłączania węży gaśniczych. Na czym konkretnie polega przegląd hydrantów?

Okresowe przeglądy instalacji hydrantowych

przeglądy hydrantówStały nadzór nad instalacją tego typu wymaga opieki firmy, której zadaniem jest wydawanie odpowiednich certyfikatów. Dlatego w zależności od tego, gdzie znajduje się dany hydrant, możliwe jest zlecanie prac fachowcom przez właścicieli prywatnych firm lub włodarzy terenów publicznych. Jeżeli chodzi o hydranty zewnętrzne, mogą one dawać idealny dostęp do wody strażakom, uczestniczącym w akcjach gaśniczych na powietrzu. Przeglądy hydrantów sprawią, iż strażak może mieć pewność, że woda z hydrantu popłynie przy próbie podłączenia instalacji pożarowej. Dlatego wszystkie tego typu hydranty są sprawdzane pod kątem ewentualnego zapieczenia się jego elementów, a następnie po wykryciu awarii, w miarę możliwości wyposażane w nowe części. W wielu wypadkach hydranty są także zabezpieczane przed korozją za pomocą wykonywania specjalnych malowań zewnętrznych. Do tego celu używane są farby antykorozyjne, najczęściej w kolorze jaskrawo-czerwonym.

W przypadku przeprowadzania przeglądów i renowacji, ważnym elementem sprawdzania stanu hydrantu jest jego płukanie. Fachowcy muszą także sprawdzić jakie jest ciśnienie wody wewnątrz hydrantu, co jest niezmiernie ważne podczas akcji gaśniczej. Odpowiednie ciśnienie wody gwarantuje, iż w wężach pożarniczych woda zostanie wtłoczona pod odpowiednim ciśnieniem, i przepompowana dalej.