Dla działalności niektórych zakładów produkcyjnych bardzo ważne jest stałe kontrolowanie zachowania i poziomu używanych tam cieczy. Jest to bezwzględnie wymagane, aby szybko oszacować, czy praca instalacji produkcyjnej jest na dobrym poziomie. Obecnie, aby monitorować zachowanie instalacji na podstawie poziomu cieszy, wykorzystywane są specjalne mierniki.

Jak działa sonda hydrostatyczna?

sondy hydrostatyczneInstalacje i zbiorniki przemysłowe są bardzo ważnym elementem sprawnie działającego zakładu przemysłowego, jak również wielu produkcyjnych. Tylko dzięki nim można mieć pewność, że realizacja poszczególnych procesów jest odpowiednio sprawna. Oczywiście wszystkie używane instalacje, jak również zbiorniki, musza mieć kontrolowany stan techniczny. Najlepiej jest oszacować stan danego zbiornika czy też instalacji, monitorując w niej poziom cieszy. Bardzo często w tym celu wykorzystywane są obecnie sondy hydrostatyczne – są to specjalne mierniki, które do określenia poziomu cieczy wykorzystują wartość ciśnienia na dnie danego zbiornika. Dzięki stałemu monitorowaniu poziomu cieczy można szybko wykryć, czy stan techniczny danej instalacji produkcyjnej, albo też zbiornika jest prawidłowy i czy nie doszło w nim na przykład do rozszczelnień. Takie pomiary wykonywane organoleptycznie, czyli bez wykorzystania odpowiedniego miernika, nie zapewniały by tak wiarygodnych wyników. Co więcej, znacznie trudniejsze byłoby w ten sposób zauważenie jakiś minimalnych różnic w poziomie cieczy w zbiorniku przemysłowym.

W obecnych czasach bardzo ważną role w produkcji i przemyśle odgrywają specjalistyczne urządzenia monitorujące. Dzięki nim bowiem, znacznie łatwiejsze jest zauważenie jakichkolwiek nieprawidłowości, na przykład w stanie technicznym używanego zbiornika produkcyjnego. Dlatego tak ważne jest stosowanie takich mierników.