Projektowanie instalacji elektrycznych jest rzeczą bardzo odpowiedzialną i czasochłonna. Każdy projekt musi być zgodny z polska normą PN-IEC 60364. Spowodowane jest to wielkim naciskiem firm energetycznych jak i świadomością społeczeństwa jak niebezpieczny może być prąd elektryczny.

Instalacje elektryczne istotą elektryczności

instalacje elektryczne lublinInstalacje elektryczne doprowadzają energie elektryczna do odbiorców, dlatego bez nich nie byłoby mowy o sprawnym rozsyle energii miedzy innym do gospodarstw domowych. Aby poszczególny odbiorca mógł otrzymywać energię elektryczną musi nastąpić przyłączenie odbiorcy. W tej procedurze należy wystąpić o warunki przyłączenia oraz dokonać owego przyłączenia przez uprawniony personel energetyczny. Biorąc pod uwagę instalacje elektryczne Lublin  możemy podzielić je na 2 główne grupy. Przemysłowe i nieprzemysłowe. Pierwszy rodzaj opiewa energię na zdecydowanie wyższym poziomie np. kilkadziesiąt kW. Natomiast instalacje nieprzemysłowe są znacznie popularniejsze, bo znajdują się w każdym gospodarstwie domowym. Obwody instalacji elektrycznych mogą być wykonane w różnych układach połączeń. Różnią się one między innymi rodzajem ochrony przeciwporażeniowej. W dzisiejszej rzeczywistości każda instalacje musi zawierać przewód ochronny i zerowy realizowane w dwóch osobnych przewodach (w przeszłości bywało różnie). Takie podejście gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo użytkowników instalacji. Elementami instalacji jest okablowani i przewody, urządzenia ochronne, zabezpieczające czy sterujące. Zapewniają one maksymalne bezpieczeństwo dla urządzeń sieci oraz użytkowników tych urządzeń. Kable w tej chwili wykonywane są głównie z aluminium. Instalacje można podzielić z powodu na ich zastosowanie.

Instalacje oświetleniowe sa głównym typem z powodu ich częstego występowania. Występuje również wiele innych instalacji elektrycznych takie jak instalacje komputerowe, ochrony mienie, alarmowe czy siłowe zasilające głównie silniki elektryczne. Głównymi cechami instalacji jest ich niezawodność i bezpieczeństwo. Współczesne instalacje cechują się długoletnią niezawodnością oraz bezpieczeństwem.