Olej opałowy stanowi jedno z najczęściej obecnie wykorzystywanych paliw w systemach instalacji grzewczej z zastosowaniem kotłów kondensacyjnych, które dzięki zaawansowanej technologii spalania wewnątrzkomorowego spalają do 50% pary wodnej, niż piece tradycyjne. Decydując się na instalację z zastosowaniem źródła ciepła, którym będzie paliwo olejowe, musimy wiedzieć, w jaki sposób go przechowywać, aby zapewnić sobie gwarancję bezpieczeństwa.

Bezpieczne przechowywanie olei opałowych

zbiorniki na olej opałowyCiecze takie jak olej opałowy stanowią pozostałości po procesie destylacji ropy naftowej. Możemy wyróżnić trzy rodzaje paliwa opałowego uzyskanego na drodze ww. procesu: oleje ciężkie o gęstości cieczy pow. 0,89 g/cm³, oleje średnie o gęstości w zakresie 0,85- 0,89 g/cm³ oraz oleje lekkie, których gęstość znajduje się w przedziale 0,82- 0,85 g/cm³. Wysoka kaloryczność mocy opałowej z zastosowaniem rozwiązań uwzględniających duże możliwości grzewcze z zastosowaniem paliw opałowych sprawia, że stają się one korzystną alternatywą dla systemów grzewczych w miejscach, w których doprowadzenie gazu ziemnego jest problematyczne. Aby móc bezpiecznie przechowywać olej opałowy w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami nadzoru budowlanego niezbędne jest wyposażenie kotłowni w specjalistyczny zasobnik, jakim będą stanowić zbiorniki na olej opałowy. W zależności od zapotrzebowania budynku na energię cieplną na rynku możliwy jest zakup zasobnika o pojemnościach od 200l dla potrzeb gospodarstw domowych lub użytkowych gospodarstw rolnych oraz zbiorniki o maksymalnej dopuszczalnej pojemności do 5000l przeznaczone m. in. do transportu towarów lub zasilania systemów ogrzewania na potrzeby przemysłowe.

Na drodze wzrostu bezpieczeństwa przechowywania oleju opałowego producenci wyposażyli zasobniki w zaawansowany system alarmujący w przypadku ewentualnego wycieku substancji. Jak dobrze wiemy wszelkiego rodzaju paliwa powstałe w procesie destylacji ropy naftowej są łatwopalne, dlatego poza tym kwestię nadrzędną powinno stanowić dla nas dostosowanie się do norm BHP oraz przepisów ochrony PPOŻ.