Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu jest dokumentem określającym zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub danego pomieszczenia. Inaczej określany jest on certyfikatem energetycznym i został wprowadzony do polskiego prawa pierwszego stycznia 2009 roku.

Kto musi posiadać certyfikat energetyczny lokalu

świadectwo charakterystyki energetycznej lokaluNa certyfikat energetyczny składają się takie informacje jak: dane pozwalające na identyfikację budynku; szczegółowa charakterystyka energetyczna budynku; objaśnienia oraz informacje dodatkowe. Co ważne certyfikat nie jest otrzymywany dożywotnio, a jego okres ważności przypada na 10 lat. Jeśli w tym czasie wprowadzamy w budynku znaczące zmiany, które mogą wpłynąć na charakterystykę energetyczną potrzebna jest jego aktualizacja. Posiadanie takiego certyfikatu nie jest wymagane we wszystkich przypadkach. Szczególnie powinny się tym zainteresować osoby, które zamierzają sprzedać budynek na podstawie umowy sprzedaży lub będzie on wynajmowany. I choć świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu nie jest wymagane zdecydowanie posiada ono wiele zalet. Ułatwia bowiem określenie przyszłego zużycia energii w pomieszczeniach oraz pozwala przybliżyć koszty związane z jego użytkowaniem oraz utrzymaniem. Jeśli poszukujemy osoby, która może sporządzić świadectwo będzie to taka, która ukończyła odpowiednie studia podyplomowe, jest inżynierem o określonej specjalności, bądź jeśli posiada uprawnienia budowlane.

Co ważne jeśli mamy problemy z odnalezieniem specjalistów po studiach, możemy również skierować się do osób, które ukończyły kurs i zdały egzamin przeprowadzony przez ministra do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. W przypadku sprzedaży budynku lub wynajęcia ważne jest przekazanie certyfikatu energetycznego, w celu poinformowania jakie rozwiązania zostały zastosowane w budynku.