Przedsiębiorcy w Polsce i na całym świecie nie mają łatwo. Każda nowa inwestycja, która może mieć bezpośredni wpływ na środowisko naturalne wymaga uzyskania pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Środowiska. Aby taką opinię uzyskać trzeba najpierw przygotować odpowiedni raport, który pokaże, w jaki sposób dana inwestycja będzie na to środowisko oddziaływać.

Raport o oddziaływaniach inwestycji na środowisko przygotowują specjaliści

raporty o oddziaływaniu na środowiskoCo powinien zawierać raport odnośnie oddziaływania na środowisko? Jak wiemy n Polsce jak i na świecie bardzo ważna jest ochrona środowiska. W poszczególnych krajach istnieją odrębne przepisy, które regulują zasady prawne odnośnie nowych inwestycji i nie dopuszczają do nadmiernej ingerencji w środowisko naturalne. Poszczególne inwestycje są sprawdzane pod kątem ogólnej degradacji środowiska naturalnego, a także pod kątem emisji do środowiska zanieczyszczeń. Wszystkie raporty o oddziaływaniu na środowisko muszą zawierać dane nie tylko o samej budowie inwestycji, ale także jej oddziaływaniu w przyszłości w trakcie gdy będzie ona już funkcjonować. Trzeba w takim raporcie przewidzieć jakie odpady będzie generowało dane przedsiębiorstwo, w jakiej ilości, a także w jaki sposób będą one przechowywane i utylizowane. Urząd po dokonaniu analizy raportu zdecyduje, czy udzieli zgody na realizację inwestycji. Aby nie pominąć żadnego aspektu prawnego, dobrze jest, aby taki raport sporządzali specjaliści obeznani w prawie ochrony środowiska.

Nie powinniśmy także w takim raporcie niczego zatajać. Jeśli to zrobimy, to może w przyszłości czekać nas odpowiedzialność karna za składanie niepoprawnych oświadczeń. To kłamstwo wyjdzie najprawdopodobniej w trakcie którejś z kontroli organów ochrony środowiska. Po co więc ryzykować? Lepiej starać się dostosować inwestycję do standardów ochrony środowiska.